เราช่วยให้คุณมีความพร้อมและความสามารถในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย แก้ปัญหาได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์  ผ่านบริการการออกแบบการเรียนรู้และจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กร บริการให้คำปรึกษาโครงการทั้งเชิงธุรกิจและสังคม บริการวิจัยเพื่อออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และบริการบันทึกสารและสื่อสารด้วยภาพเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการเรียนรู้

บริการของเรา

บริการออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล

Project-based consulting
ที่ปรึกษาโครงการ

Learning Experience
Design
ออกแบบการเรียนรู้

User Experience Research
วิจัยเพื่อออกแบบประสบการณ์

Visual Facilitation & Graphic Recording การจัดกระบวนการและสื่อสารด้วยภาพ

ที่ปรึกษาโครงการ

เราให้คำปรึกษาแก่องค์กรที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งเชิงธุรกิจและสังคม โดยการออกแบบกระบวนการทำงาน ใช้วิธีการสร้างทักษะและเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มและพัฒนาผลงานได้เองอย่างยั่งยืน

ออกแบบการเรียนรู้

ไม่ว่าคุณจะต้องการ หลักสูตร คอร์ส เวิร์คช็อป E-learning หรือสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทีมของคุณเองหรือกลุ่มเป้าหมายอื่น เราช่วยคุณได้! ด้วยทีมนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต

วิจัยเพื่อออกแบบประสบการณ์

ด้วยความชำนาญด้านการออกแบบ จิตวิทยา และการทำความเข้าใจมนุษย์ บริการวิจัย User Experience Research ของเรา จึงช่วยองค์กรค้นหาความต้องการ อุปสรรค ความหวัง และความฝันของกลุ่มเป้าหมาย อันนำมาสู่โอกาสและการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ทางธุรกิจและสังคมได้

การจัดกระบวนการและสื่อสารด้วยภาพ

เราจัดกระบวนการร่วมกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคอย่าง Visual Facilitation เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม จุดประกายแนวคิดใหม่ ๆให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันได้มากที่สุด นอกจากนี้ เรายังให้บริการ Graphic Recording ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับโลกและนานาชาติเสมอมา เราจับประเด็นเนื้อหาอันมีคุณค่าในงานประชุม สัมมนา เวิร์คช็อป และนำมาสื่อสารเป็นภาพที่สวยงาม สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้สะดวกและง่ายดาย

ติดต่อเรา